Giới thiệu
TuyenDungSinhVien.comNâng đỡ ước mơ sinh viên !
TuyenDungSinhVien.com là website tuyển dụng và t́m việc làm trực tuyến đặc biệt chỉ dành riêng cho các bạn sinh viên t́m việc và các nhà tuyển dụng đang có nhu cầu tuyển dụng các bạn sinh viên
Tại Tuyển Dụng Sinh Viên, các bạn sinh viên và nhà tuyển dụng có thể kết nối thông tin với nhau một cách dễ dàng với chi phí từ 0 VNĐ.

Tầm nh́n

Là một trong những website tuyển dụng & t́m việc làm trực tuyến hữu ích và thiết thực dành cho các bạn sinh viên Việt Nam, dành cho người dùng Việt Nam

Sứ mệnh

Giúp các bạn sinh viên có thể t́m được công việc phù hợp ngay khi đang c̣n ngồi trên ghế nhà trường và đảm bảo nguồn tài chính trang trải cho quá tŕnh học tập.

Giúp các doanh nghiệp, tổ chức tuyển dụng được các ứng viên phù hợp với chi phí thấp nhất, phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp.
      

Chuan Bi Ho So Tim Viec | Cam Nang Tim Viec | Qua Tang Cuoc Song | Bai Hoc Thanh Cong
Thang Tien Su Nghiep | Tim Viec Lam | Nguoi Tim Viec | Nha Tuyen Dung | Tim Ung Vien | Cam Nang Tuyen Dung

Liên kết: Create Qr Code | Mang Tim Viec | Viec Lam Tuyen Gap | Tuyển Dụng Sinh Viên | Thiet Bi Thong Minh | San Pham Thong Minh | Giai Phap Thong Minh | Pin Mat Troi | Pin Nang Luong Mat Troi | May Lanh Nang Luong Mat Troi | HEC QUYN

TuyenDungSinhVien.com - Sàn Giao Dịch Việc Làm Trực Tuyến Dành Cho Sinh Viên Việt Nam
9.8/10 1894659 b́nh chọn