Quy định bảo mật

Tổng quan
TuyenDungSinhVien.com cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn kinh nghiệm sử dụng an toàn. Bảng Quy định Bảo mật này đưa ra bộ sưu tập dữ liệu trực tuyến, những quy định và hoạt động sử dụng được áp dụng cho tất cả những trang web của chúng tôi (nếu một Bảng Quy định Bảo mật khác đặc biệt không được áp dụng). Bằng việc dùng trang web TuyenDungSinhVien.com, bạn đă đồng ư sử dụng những quy định và những hoạt động được mô tả trong bảng này.
Những dữ liệu của bạn sẽ được tích trữ và xử lư ở Việt Nam. Nếu bạn truy cập trang web TuyenDungSinhVien.com bên ngoài Việt Nam, sử dụng trang web này tức là bạn đă đồng ư chuyển tải dữ liệu của bạn ra khỏi nước bạn và đưa đến Việt Nam.
Những trang web của chúng tôi nối với những trang web khác không thuộc quyền quản lư của chúng tôi. TuyenDungSinhVien.com không chịu trách nhiệm về những quy định bảo mật hay những hoạt động của những trang web khác do bạn chọn từ trang web TuyenDungSinhVien.com. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên xem lại những quy định bảo mật của những trang web đó để bạn có thể biết được cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Bảng Quy định Bảo mật này chỉ áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên trang web TuyenDungSinhVien.com và không áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên bất kỳ trang nào khác.

Thu thập và lưu trữ thông tin
Ở một vài vùng trên trang web của chúng tôi, TuyenDungSinhVien.com đ̣i hỏi và có thể đ̣i hỏi bạn cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, số tài khoản, số bảo hiểm xă hội, thông tin liên lạc, thông tin quảng cáo và bất cứ những thông tin khác mà tính đồng nhất có thể thấy rơ. Ở những vùng khác, TuyenDungSinhVien.com thu thập hoặc có thể thu thập thông tin về nhân khẩu mà không chỉ riêng đối với bạn như mă vùng, tuổi, người giới thiệu, giới tính, thu nhập và sở thích. Thỉnh thoảng chúng tôi thu thập hoặc có thể thu thập kết hợp của cả hai loại thông tin. Ví dụ về những vùng trên trang web TuyenDungSinhVien.com nơi chúng tôi thu thập những dữ liệu cá nhân hoặc kết hợp giữa cá nhân và nhân khẩu là những trang bạn có thể mở tài khoản TuyenDungSinhVien.com, đăng kư dùng một loại dịch vụ, đơn xin việc, tham dự một cuộc thi hoặc mua sản phẩm.
Thêm vào đó, TuyenDungSinhVien.com có thể không trực tiếp thu thập những thông tin về bạn khi bạn dùng những dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Ví dụ, nếu bạn đăng kư vào trang web của chúng tôi bằng cách dùng tên truy cập và mật khẩu của bạn, có nghĩa là bạn đă ủy quyền cho chúng tôi truy cập và giữ lại những thông tin trong thông tin tài khoản của bạn; những thông tin như thế sẽ được bắt buộc phải cung cấp và xử lư theo những quy định và hoạt động được mô tả trong Bản Quy định này.
Chúng tôi cũng thu thập và có thể thu thập một vài thông tin nào đó về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, như những vùng và những dịch vụ bạn truy cập. Hơn nữa, có thông tin về phần cứng và phần mềm trong máy tính của bạn được hoặc có thể được TuyenDungSinhVien.com thu thập. Thông tin này có thể bao gồm mà không hạn chế địa chỉ IP, loại thông tin xem, tên miền, thời gian truy cập và những địa chỉ trang web tham khảo.
TuyenDungSinhVien.com thỉnh thoảng có thể cho bạn cơ hội cung cấp những thông tin mô tả, văn hóa, cách ứng xử, tham khảo và/hoặc thông tin về lối sống, nhưng chỉ phụ thuộc vào bạn, liệu bạn có muốn cung cấp những thông tin như thế. Nếu bạn cung cấp những thông tin như thế, có nghĩa là bạn đồng ư cho sử dụng những thông tin đó theo quy định và hoạt động được mô tả trong Bảng Quy định này. Ví dụ, thông tin như thế có thể được dùng với mục đích xác định lợi ích tiềm năng của bạn trong việc nhận email hoặc những giao tiếp khác về những sản phẩm và dịch vụ riêng.
Xin nhớ rằng nếu bạn đưa bất cứ thông tin cá nhân nào lên TuyenDungSinhVien.com, hoặc trong bảng dữ liệu đơn xin việc có thể t́m thấy, những thông tin như thế có thể được thu thập và được sử dụng bởi những người mà TuyenDungSinhVien.com không có quyền quản lư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bên thứ ba sử dụng thông tin mà bạn cung cấp ở những khu vực công cộng của TuyenDungSinhVien.com.
V́ chúng tôi tin rằng việc quản lư nghề nghiệp của bạn là một quá tŕnh dài lâu nên chúng tôi giữ lại không giới hạn tất cả những thông tin chúng tôi thu thập được về bạn trong nỗ lực giúp bạn tiếp tục hợp tác với chúng tôi một cách hiệu quả, thuần thục và thích hợp hơn. Dĩ nhiên, bạn có thể sửa chữa hoặc cập nhật những mô tả sơ lược tài khoản TuyenDungSinhVien.com của bạn, đơn xin việc trong bảng mô tả sơ lược trên mạng TuyenDungSinhVien.com của bạn bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bạn có thể xóa đơn xin việc trên dữ liệu trực tuyến của TuyenDungSinhVien.com, loại bỏ hoặc đóng tài khoản TuyenDungSinhVien.com bất cứ lúc nào, những lúc đó chúng tôi sẽ loại bỏ tất cả những bản sao đơn xin việc của bạn.

Sử dụng thông tin bởi TuyenDungSinhVien.com
Chúng tôi dùng thông tin tập hợp được trên trang web TuyenDungSinhVien.com, dù là thông tin cá nhân, nhân khẩu, thông tin chung chung hoặc chuyên môn với mục đích hoạt động và cải thiện trang web TuyenDungSinhVien.com, khuyến khích kinh nghiệm của những người sử dụng tích cực và chuyển tải những sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp.
Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến bạn những sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có trên TuyenDungSinhVien.com hoặc những công ty liên kết với nó hoặc để liên hệ với bạn để biết quan niệm của bạn về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể được đưa ra.
Chúng tôi có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi email cho bạn hoặc giao tiếp với bạn cho biết những cập nhật trên trang web TuyenDungSinhVien.com, như những cơ hội TuyenDungSinhVien.commới và danh sách bổ sung có thể hấp dẫn bạn. Những thư này có đến với bạn tự nhiên và thường xuyên hay không phụ thuộc vào thông tin chúng tôi có về bạn. Thêm vào đó, cùng lúc đăng kư TuyenDungSinhVien.com, bạn có khả năng chọn lọc để nhận được sự giao tiếp thêm, thông tin và những xúc tiến bao gồm mà không hạn chế những thư thông tin miễn phí từTuyenDungSinhVien.com liên quan đến những tiêu đề có thể đặc biệt thu hút bạn, chẳng hạn như lời khuyên trong quản lư công việc.
Chúng tôi có một khu vực bạn có thể gửi lại thông tin phản hồi. Bất cứ thông tin phản hồi nào bạn gửi trong vùng này trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng những thông tin phản hồi như thế (chẳng hạn những câu chuyện thành công) với mục đích thương mại hoặc liên hệ để cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn nữa.

Tiết lộ thông tin cho những người khác
Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba những thông tin cá nhân của bạn, những thông tin kết hợp giữa cá nhân và nhân khẩu hoặc những thông tin về việc sử dụng trang web TuyenDungSinhVien.com của bạn (như những vùng và những dịch vụ bạn truy cập), ngoại trừ những điều được đưa ra dưới đây:
Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho bên thứ ba nếu bạn đồng ư tiết lộ. Ví dụ, nếu bạn tŕnh bày rằng bạn muốn nhận thông tin về những thông tin hoặc những dịch vụ của bên thứ ba đúng vào lúc bạn đăng kư một tài khoản TuyenDungSinhVien.com, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên lạc của bạn cho bên thứ ba như doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, người tập hợp dữ liệu, hay những người khác để gửi email cho bạn hoặc muốn liên lạc với bạn. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu chúng tôi có về bạn (như khoản thu nhập và những thông tin tham khảo bạn cung cấp) để xác định liệu bạn có quan tâm đến sản phẩm hoặc những dịch vụ của một bên thứ ba riêng biệt.
Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho những công ty và cá nhân chúng tôi làm việc để chúng tôi thực hiện những chức năng v́ lợi ích của chúng tôi. Những ví dụ có thể bao gồm việc làm chủ những máy chủ trang web của chúng tôi, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ thị trường, xử lư thanh toán bằng thẻ tín dụng và cung cấp dịch vụ khách hàng. Những công ty và những cá nhân này sẽ truy cập thông tin cá nhân của bạn cần thiết để thực hiện chức năng, nhưng họ không thể chia sẻ thông tin với bất cứ bên thứ ba nào.
Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên nếu được đ̣i hỏi làm vậy một cách hợp pháp, nếu được một tổ chức thuộc chính phủ đ̣i hỏi làm như vậy hoặc nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là cần thiết để: (a) phù hợp với những đ̣i hỏi hợp pháp hoặc tuân theo quy tŕnh hợp pháp; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của TuyenDungSinhVien.com hoặc những công ty liên kết của nó; (c) ngăn chặn tội ác hoặc bảo vệ quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc công chúng. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển tải những thông tin trên cho bên thứ ba đ̣i hỏi tất cả hoặc một phần quan trọng công việc của TuyenDungSinhVien.com, liệu phần nhận được như thế bằng con đường liên doanh liên kết, hợp nhất hay mua bán của tất cả hoặc một phần quan trọng tài sản của chúng tôi. Thêm vào đó, trong việc TuyenDungSinhVien.com trở thành chủ thể của một tiến tŕnh phá sản, là cố ư hay vô ư, TuyenDungSinhVien.com hoặc những người ủy thác của nó trong tiến tŕnh phá sản có thể bán, cho phép hay nói cách khác quyết định những thông tin như thế trong một hợp đồng được công nhận bởi ṭa án phá sản.
TuyenDungSinhVien.com cũng có thể chia sẻ thông tin nặc danh tập hợp về những người khách đến mỗi trang web của nó (ví dụ, số khách đến vùng đa dạng của TuyenDungSinhVien.com) với những khách hàng, đối tác và bên thứ ba để họ có thể hiểu những loại khách truy cập trang TuyenDungSinhVien.comvà cách sử dụng trang web này của họ.
TuyenDungSinhVien.com cung cấp công nghệ, những dịch vụ làm chủ và liên quan cho những công ty hàng đầu khác vào những vùng tuyển dụng có quyền hạn trên trang web của họ (thỉnh thoảng được xem như "những vùng tuyển dụng riêng"). Thông tin cá nhân và/hoặc nhân khẩu bạn cung cấp trong những vùng tuyển dụng riêng trở thành dữ liệu của TuyenDungSinhVien.com, nhưng không được sử dụng bởi người nào khác ngoài bạn, TuyenDungSinhVien.com và công ty liên quan nếu không được sự đồng ư của bạn.
Thông tin tập hợp trên một trang trong một vùng tuyển dụng riêng, hoặc trên một trang đồng sở hữu (như trang của một cuộc thi được đồng tài trợ bởi TuyenDungSinhVien.com và một công ty khác), có thể trở thành tài sản của công ty đó hoặc của cả TuyenDungSinhVien.com và công ty đó. Trong trường hợp đó, việc sử dụng những thông tin như thế của công ty đó có thể tùy theo quy định bảo mật của công ty đó và, trong bất cứ việc ǵ, TuyenDungSinhVien.com không chịu trách nhiệm về việc sử dụng của công ty đó đối với thông tin cá nhân hay nhân khẩu của bạn.
Nếu bạn xin vào một vị trí thông qua trang đồng sở hữu, bạn có thể được yêu cầu phải cung cấp thông tin về độ tuổi, giới tính của bạn. Một vài nhà tuyển dụng được luật pháp đ̣i hỏi phải tập hợp những thông tin này từ người xin việc để có được những yêu cầu báo cáo và lưu trữ. Bạn nên hiểu rằng nếu cung cấp, nhà tuyển dụng sẽ sử dụng những thông tin này theo pháp luật hiện hành và sẽ không được sử dụng để quyết định công việc. Tất cả những thông tin cung cấp sẽ được để riêng ngoài những mong ước và nguyện vọng trong bất cứ cơ hội t́m việc nào. Cung cấp những thông tin này là hoàn toàn tự nguyện và bạn sẽ không lệ thuộc vào bất cứ hành động hay cư xử bất lợi nào nếu bạn không muốn cung cấp những thông tin này.

Đơn xin việc
V́ TuyenDungSinhVien.com là một trang thông tin nghề nghiệp, chúng tôi giúp bạn đăng nhập đơn xin việc của bạn vào dữ liệu của chúng tôi. Có hai cách làm điều này:
Bạn có thể lưu giữ đơn xin việc của bạn trong kho dữ liệu của chúng tôi, nhưng không được những nhà tuyển dụng tiềm năng t́m thấy. Không cho phép đơn xin việc của bạn được t́m thấy có nghĩa là bạn có thể dùng đơn xin việc này để xin việc trực tuyến nhưng doanh nghiệp và nhà tuyển dụng sẽ không truy cập để t́m thấy nó thông qua sản phẩm dữ liệu hồ sơ của chúng tôi.
Nếu bạn muốn đơn xin việc của bạn được t́m thấy, tất cả những người truy cập vào kho dữ liệu đơn xin việc của chúng tôi (hoặc những bản sao) đều có thể xem được đơn xin việc của bạn. Đồng thời, những phần của đơn xin việc có thể t́m thấy của bạn (nhưng không phải là những thông tin liên lạc của bạn) có thể được công khai trong bảng mô tả sơ lược về bạn trên mạng TuyenDungSinhVien.com.
Chúng tôi cố gắng hạn chế việc truy cập vào kho dữ liệu có thể t́m thấy của chúng tôi (hoặc bản sao) chỉ cho những doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, người chủ thuê, người săn ứng viên và những tổ chức tuyển người chuyên nghiệp cũng như và những tổ chức pháp luật và bảo vệ quốc gia, nhưng không thể chắc chắn rằng những tổ chức khác sẽ không truy cập được vào kho dữ liệu này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng đơn xin việc của bên thứ ba nếu như họ vào kho dữ liệu của chúng tôi. Tuy nhiên, những phần trong đơn xin việc có thể được t́m thấy của bạn (không phải là thông tin liên lạc của bạn) mà tự động công khai trong bản mô tả sơ lược về bạn trên mạng TuyenDungSinhVien.com có thể được truy cập bởi bất cứ người nào sử dụng sản phẩm mạng TuyenDungSinhVien.com. Bạn có thể loại bỏ đơn xin việc của bạn ra khỏi kho dữ liệu có thể được t́m thấy của chúng tôi hoặc xóa phần mô tả sơ lược về bạn ra khỏi mạng TuyenDungSinhVien.com vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, doanh nghiệp, nhà tuyền dụng và những người khác trả tiền truy cập vào kho dữ liệu đó hoặc chứa một bản sao của kho dữ liệu đó, cũng như những bên khác truy cập vào kho dữ liệu và những ai truy cập mạng TuyenDungSinhVien.com có thể giữ lại bản sao Lư lịch của bạn hoặc bản mô tả sơ lược trong tư liệu riêng của họ. chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sở hữu, sử dụng hoặc bảo mật đơn xin việc hoặc bản mô tả sơ lược trong những trường hợp này.

Sử dụng Cookies
TuyenDungSinhVien.com dùng "cookies" để giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa khả năng và thời gian trực tuyến. Một cookie là một trang văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ của trang web. Cookie không được dùng để chạy chương tŕnh hay đưa virus vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định vào máy tính của bạn và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ trang web trên miền được đưa ra cookie cho bạn.
Một trong những mục đích đầu tiên của cookie là cung cấo những tiện ích để tiết kiệm thời gian của bạn. Mục đích của một cookie là báo cho máy chủ trang web rằng bạn đă quay lại một trang riêng biệt. Ví dụ, nếu bạn cá nhân hóa những trang TuyenDungSinhVien.com hay đăng kư dịch vụ, một cookie sẽ giúp chúng tôi gợi lại thông tin riêng biệt về bạn (như tên truy cập, mật khẩu và những phần tham khảo). Nhờ sử dụng cookie, chúng tôi có thể chuyển tải kết quả được nhanh và chính xác hơn, một trang web cá nhân hóa hơn. Khi bạn quay lại trang TuyenDungSinhVien.com, thông tin bạn cung cấp trước đây có thể được khôi phục lại, v́ vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng những đặc tính mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng dùng cookie để theo dấu những lần nhấp chuột và cân bằng nội dung tải.
Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những trang web liên quan tự động chấp nhận cookie, nhưng có thể bạn thường thay đổi những sắp đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích. Thay vào đó, bạn có thể thay đổi những sắp đặt để thông báo cho bạn mội lần một cookie bị yếu và cho phép từ chối cookie trong một nền tảng cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở cho việc thực hiện và ảnh hưởng không tối đến kinh nghiệm của bạn trên trang web TuyenDungSinhVien.com.

Sử dụng những cảnh báo trên web
Những trang web TuyenDungSinhVien.com có thể chứa những biểu tượng điện được biết như là những cảnh báo trên web (thỉnh thoảng được gọi là những món quà ảnh điểm đơn) cho phép chúng tôi đếm được người sử dụng vào những trang đó và chuyển tải những dịch vụ đồng sử dụng. Những cảnh báo trên web không được dùng để truy cập thông tin có thể nhận biết cá nhân của bạn; chúng là một kỹ xảo mà chúng tôi dùng để biên soạn những thống kê đă được tập hợp về việc sử dụng trang web của chúng tôi
Những cảnh báo trên web chỉ tập hợp được một bộ thông tin hạn chế bao gồm số cookie, thời gian và ngày xem trang và một mô tả về trang trên đó những cảnh báo này xuất hiện

Cập nhật thông tin của bạn
Bạn có thể xem lại, sửa chữa, cập nhật hay thay đổi thông tin mô tả sơ lược trong tài khoảnTuyenDungSinhVien.com bất cứ lúc nào. Đơn giản chỉ cần đăng nhập vào tài khoản TuyenDungSinhVien.com, vào tài khoản của bạn, xem lại thông tin về tài khoản, và nếu muốn, hăy sửa chữa theo những phần được cho sẵn.
Nếu bạn chọn l ựa những thư nhận được, email thương mại hay những thông tin khác từTuyenDungSinhVien.com hay bên thứ ba vào lúc bạn đăng kư với TuyenDungSinhVien.com nhưng chắc chắn thay đổi suy nghĩ của bạn, bạn có thể quy ết định không tham gia bằng cách sửa chữa bản mô tả sơ lược tài khoản như miêu tả ở trên. Nếu bạn chọn trước là không nhận những giao tiếp như thế, sau đó bạn có thể chọn tham gia bằng cách sửa chữa bản mô tả sơ lược tài khoản

Bảo vệ
TuyenDungSinhVien.com đă thực hiện những yêu cầu của một tổ chức và kỹ thuật hợp lư được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn từ sự mất mát do tai nạn và sự truy cập, sử dụng, thay đổi hay tiết lộ không được phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng bên thứ ba không hợp pháp sẽ không bao giờ có thể phá hủy những yêu cầu đó hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn v́ mục đích không thích hợp.
Khi bạn đặt một yêu cầu trực tuyến tại TuyenDungSinhVien.com, thông tin thẻ tín dụng của bạn được bảo vệ thông qua việc dùng viết thành mật mă, như cách thức thước bảo vệ. thước bảo vệ sẽ gây khó khăn cho thông tin thẻ tín dụng bị chặn lại hoặc đánh cắp trong khi truyền dữ liệu.TuyenDungSinhVien.com sử dụng một công ty dịch vụ để xử lư thẻ tín dụng của nó. Để biết thêm những thông tin về bảo mật và những hoạt động an toàn của công ty này, vui ḷng liên hệ bộ phận tư vấn của chúng tôi để được hướng dẫn.

Trẻ em
TuyenDungSinhVien.com không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập những thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi

Thay đổi quy định bảo mật
Nếu chúng tôi quyết định thay đổi quy định bảo mật của chúng tôi đối với TuyenDungSinhVien.com, chúng tôi sẽ gửi những thay đổi đó để bạn biết những thông tin chúng tôi tập hợp, cách thức chúng tôi sử dụng thông tin, và những ai chúng tôi tiết lộ thông tin. Nếu vào bất cứ lúc nào, bạn có thể đặt câu hỏi hay sự quan tâm về bản quy định bảo mật, đừng ngần ngại email cho chúng tôi tại địa chỉ MangTimViec@gmail.com

Điều khoản sử dụng
Trang này cho biết về thỏa thuận và điều kiện khi bạn sử dụng TuyenDungSinhVien.com. Vui ḷng đọc trang này cẩn thận. Nếu bạn không đồng ư với những thỏa thuận và điều kiện đưa ra ở đây, vui ḷng không sử dụng trang web và dịch vụ này. Nếu sử dụng trang web này, xem như bạn đă chấp nhận những giới hạn do những thỏa thuận và điều kiện này đưa ra. MangTimViec có thể xem xét lại những thỏa thuận và điều kiện này bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật trang này. Bạn nên vào trang này định kỳ để xem lại những thỏa thuận và điều kiện bởi v́ chúng có thể bó buộc bạn. Những thuật ngữ Bạn và Người sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân và/hoặc những tổ chức truy cập vào trang web này với bất cứ lư do nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thoả thuận này, xin hăy liên lạc với chúng tôi qua email MangTimViec@gmail.com
Dịch vụ của TuyenDungSinhVien.com
TuyenDungSinhVien.com là một trang Web trên mạng Internet được thiết kế cho phép những người sử dụng đăng thông báo tuyển dụng và/hoặc xem các công việc do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng khác. TuyenDungSinhVien.com do CÔNG TY TNHH HECQUYN sở hữu và điều hành. TuyenDungSinhVien.com chứa và có thể chứa các thông tin, tin tức, các ư kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, h́nh ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều h́nh thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy nhập tới được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên website của TuyenDungSinhVien.com mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng quảng cáo tuyển dụng, tải lên các tệp đa phương tiện, đăng kư các hồ sơ người sử dụng và tạo các hồ sơ tự thông báo (“vùng tương tác”).
Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên TuyenDungSinhVien.com, bạn cần phải đăng kư tạo lập một tài khoản sử dụng và cung cấp TuyenDungSinhVien.com một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa bạn và TuyenDungSinhVien.com cũng như những người sử dụng khác sau này. Bằng việc đăng kư này, bạn đồng ư nhận các Thư thông báo, các thư điện tử hoặc các h́nh thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của TuyenDungSinhVien.com. Bất cứ khi nào bạn không mong muốn nhận các thư điện tử này nữa, th́ bạn hăy thông báo cho TuyenDungSinhVien.com bằng cách chọn chức năng hủy đăng kư có sẵn trên TuyenDungSinhVien.com hoặc tại bên dưới của các thư điện tử củaTuyenDungSinhVien.com. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lư một cách bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của TuyenDungSinhVien.com.
Bạn có thể đặt mua sử dụng các dịch vụ và sản phẩm với các mức giá niêm yết có sẵn trênTuyenDungSinhVien.com, việc đặt mua này của bạn sẽ tùy thuộc vào chấp thuận một phần hoặc toàn bộ điều kiện đặt hàng này của TuyenDungSinhVien.com. Việc chấp thuận này của TuyenDungSinhVien.com chỉ có hiệu lực ràng buộc khi bạn đă thanh toán hoặc các thông tin về thanh toán của bạn đă được xác nhận.
TuyenDungSinhVien.com bảo lưu quyền thay đổi các sản phẩm, dịch vụ, biểu giá và phương thức tính giá và các thay đổi khác của TuyenDungSinhVien.com từng thời gian mà không phải thông báo trước cho người sử dụng nếu thấy phù hợp.

1. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng
1.1 Truy cập tới website TuyenDungSinhVien.com.
Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập tới TuyenDungSinhVien.com. đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá tŕnh kết nối Internet và truy cập tới TuyenDungSinhVien.com.
1.2 Đạo đức người sử dụng.
Bạn đồng ư chỉ truy cập và dùng TuyenDungSinhVien.com với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với: (i) việc bạn sử dụng TuyenDungSinhVien.com, kể cả vùng tương tác bất kỳ, (ii) việc sử dụng mạng hay dịnh vụ nào khác có kết nối tới TuyenDungSinhVien.com và (iii) phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới TuyenDungSinhVien.com. Khi truy cập và sử dụng TuyenDungSinhVien.com, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau:
(1) Chống Nhà nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động và cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam;
(2) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xă hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
(3) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đă được pháp luật quy định;
(4) Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;
(5) Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đă được pháp luật quy định;
(6) Đề cập đến các vấn đề về chính trị và tôn giáo;
(7) Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;
(8) Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;
(9) Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lư dân sự hoặc vi phạm pháp luật;
(10) Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
(11) Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
(12) Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới TuyenDungSinhVien.com;
(13) Phá vỡ luồng thông tin b́nh thường trong một tương tác;
(14) Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;
(15) Sử dụng TuyenDungSinhVien.com cho nhữ mục đích phi pháp, vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến;
(16) Các điều cấm khác theo quy định của pháp luật.

2. Các quyền sở hữu trí tuệ
2.1 Nội dung website nghề nghiệp TuyenDungSinhVien.com.
(a) Bạn thừa nhận Nội dung trên website nghề nghiệp TuyenDungSinhVien.com nói chung do TuyenDungSinhVien.com, cộng tác viên cá nhân về nội dung (“Cộng tác viên”), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Bạn thừa nhận, TuyenDungSinhVien.com cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rơ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lư theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Bạn thừa nhận, TuyenDungSinhVien.com sở hữu bản quyền trong việc “xem và cảm nhận”, có nghĩa là lựa chọn, hợp tác, sắp xếp và tŕnh bày nội dung đó.
(b) Bạn đồng ư và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên TuyenDungSinhVien.com bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sơ yếu lư lịch sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của TuyenDungSinhVien.com và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể: (i) tạo một bản sao dưới dạng số hoặc h́nh thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lư các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ. Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “website nghề nghiệp TuyenDungSinhVien.com” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, TuyenDungSinhVien.com là chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao và việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lư theo quy định có liên quan của pháp luật.
2.2 Nội dung do Người sử dụng cung cấp.
Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua TuyenDungSinhVien.com phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rơ ràng về việc phân tán trên Internet và trên TuyenDungSinhVien.com mà không có hạn chế ǵ. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ư của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”. Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó , hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đă cho TuyenDungSinhVien.com quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép TuyenDungSinhVien.com cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép TuyenDungSinhVien.com dùng tên và logo công ty v́ các mục đích tiếp thị.

3. Các vùng tương tác 
Bạn thừa nhận, TuyenDungSinhVien.com có thể chứa các vùng tương tác khác nhau, bao gồm nhưng không hạn chế với các công việc. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới TuyenDungSinhVien.com và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Bạn cũng hiểu rằng,TuyenDungSinhVien.com không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tệp được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, TuyenDungSinhVien.com có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lư một vùng tương tác. Tuy nhiên, TuyenDungSinhVien.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lư tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lư một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Bản thoả thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập. Bạn công nhận rằng, TuyenDungSinhVien.com không thể và không có ư định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, v́ TuyenDungSinhVien.com khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên TuyenDungSinhVien.com không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với bản Thoả thuận này về nội dung bất kỳ được chuyển đi trong vùng tương tác. TuyenDungSinhVien.com không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ư rằng TuyenDungSinhVien.com có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ ḿnh hay những người sử dụng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, TuyenDungSinhVien.com có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. TuyenDungSinhVien.com giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của ḿnh, chúng tôi cho rằng (i) vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của TuyenDungSinhVien.com vẫn c̣n hiệu lực vào lúc đó, (ii) bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của TuyenDungSinhVien.com hoặc các nhóm thứ ba khác, (iii) vi phạm luật hiện hành hoặc (iv) những điều không hay khác.

4. Chấm dứt
Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa măn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website nghề nghiệp TuyenDungSinhVien.com trong điều hành TuyenDungSinhVien.com, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới TuyenDungSinhVien.comTuyenDungSinhVien.com có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ củaTuyenDungSinhVien.com mà không thông báo với các hành động mà TuyenDungSinhVien.com tin là vi phạm bản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà TuyenDungSinhVien.com đă đưa ra hoặc các quy định của pháp luật cố liên quan, hoặc với các hành động khác màTuyenDungSinhVien.com tin là có hại đến TuyenDungSinhVien.com và những người sử dụng khác.TuyenDungSinhVien.com với đặc quyền riêng có thể đ́nh chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt bản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và v́ bất kỳ lư do nào theo đặc quyền của ḿnh. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không c̣n được phép truy cập đếnTuyenDungSinhVien.com nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ TuyenDungSinhVien.com, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lư được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn c̣n giá trị

5. Các liên kết; các từ chối các cam kết; các giới hạn về trách nhiệm pháp lư
5.1 Các liên kết. 
Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên TuyenDungSinhVien.com,TuyenDungSinhVien.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lư tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từTuyenDungSinhVien.com. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của TuyenDungSinhVien.com hoặc được kiểm soát bởi TuyenDungSinhVien.comTuyenDungSinhVien.com không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ TuyenDungSinhVien.com mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn. TuyenDungSinhVien.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lư tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lư, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ TuyenDungSinhVien.com, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ TuyenDungSinhVien.com.
5.2 Từ chối các bảo đảm. 
Xin hăy dùng sự suy xét tốt nhất của bạn trong việc đánh giá tất cả các thông tin hoặc các ư kiến được tŕnh bày trên TuyenDungSinhVien.com. Chính sách của TuyenDungSinhVien.com không xác nhận hay phản đối mọi ư kiến do người sử dụng bày tỏ, hoặc nội dung do người sử dụng, cộng tác viên hoặc nhóm độc lập khác cung cấp. BẠN ĐỒNG Ư RƠ RÀNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNGTuyenDungSinhVien.com LÀ SỰ MẠO HIỂM CỦA RIÊNG BẠN. TuyenDungSinhVien.com, VÀ CÔNG TY MẸ, HOẶC CÁC CHI NHÁNH, HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHỮNG NGƯỜI LÀM THUÊ, CÁC ĐẠI LƯ, CÁC CỘNG TÁC VIÊN, HỘI VIÊN, NGƯỜI CẤP PHÉP HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC CUNG CẤP NỘI DUNG, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG, TuyenDungSinhVien.com HOẶC MỌI SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪTuyenDungSinhVien.com SẼ KHÔNG BỊ NGẮT QUĂNG HOẶC BỊ SAI SÓT, RẰNG CÁC NHƯỢC ĐIỂM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC SITE NÀY, KỂ CẢ CÁC VÙNG TƯƠNG TÁC HOẶC MÁY CHỦ TẠO RA NÓ KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. VÀ CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ CÁC KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNGTuyenDungSinhVien.com HOẶC VỀ TÍNH ĐÚNG LÚC, TÍNH TR̀NH TỰ, TÍNH CHÍNH XÁC, SỰ ỦY QUYỀN, TÍNH ĐẦY ĐỦ, TÍNH HỮU DỤNG, TÍNH BẤT KHẢ XÂM PHẠM, TÍNH TIN CẬY, TÍNH SẴN SÀNG HOẶC TÍNH CHẮC CHẮN CỦA MOI NỘI DUNG, THÔNG TIN, DỊCH VỤ HOẶC GIAO DỊCH ĐƯỢC CUNG CẤP QUA TuyenDungSinhVien.com HOẶC MỌI SITE ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ TuyenDungSinhVien.comTuyenDungSinhVien.com ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “VỚI TƯ CÁCH LÀ”, “NẾU CÓ” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO THEO H̀NH THỨC NÀO, RƠ RÀNG HAY NGỤ Ư, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, CÁC VẤN ĐỀ CÓ TÍNH THƯƠNG MẠI HAY PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.
5.3 Giới hạn về trách nhiệm pháp lư. 
TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TuyenDungSinhVien.com, CÔNG TY MẸ, HOẶC CÁC CHI NHÁNH, HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHỮNG NGƯỜI LÀM THUÊ, CÁC ĐẠI LƯ, CÁC CỘNG TÁC VIÊN, HOẶC NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LƯ VỚI MỌI THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HAY ĐƯƠNG NHIÊN THEO HOẶC NẢY SINH TỪ BẢN THỎA THUẬN NÀY, TuyenDungSinhVien.com HOẶC MỌI SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ TuyenDungSinhVien.com, V̀ LƯ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, ỨNG XỬ SAI LẦM, SƠ XUẤT HOẶC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG KHÁC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ MỌI NGHĨA VỤ PHÁP LƯ CHO MỌI THIỆT HẠI GÂY BỞI HOẶC CHO LÀ GÂY BỞI MỌI THIẾU SÓT TRONG THỰC HIỆN, LỖI BỎ SÓT, GIÁN ĐOẠN, SỰ ĐỘT BIẾN/HỎNG HÓC/NHIỄU ĐIỆN, VIỆC XÓA, CHẬM TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC CHUYỂN TẢI, VIRUT MÁY TÍNH, HỎNG ĐƯỜNG LIÊN LẠC, HỎNG THIẾT BỊ, LỖI PHẦN MỀM, VI PHẠM, TRUY CẬP TRÁI PHÉP, HOẶC TRỘM CẮP, PHÁ HOẠI, THAY THẾ, HOẶC SỬ DỤNG CÁC BẢN GHI.
TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TuyenDungSinhVien.com, CÔNG TY MẸ, HOẶC CÁC CHI NHÁNH, HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHỮNG NGƯỜI LÀM THUÊ, CÁC ĐẠI LƯ, CÁC CỘNG TÁC VIÊN HOẶC NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LƯ ĐỐI VỚI BẠN HOẶC MỌI NHÓM THỨ BA KHÁC VỀ MỘI QUYẾT ĐỊNH ĐĂ RA HOẶC HÀNH ĐỘNG MÀ BẠN THỰC HIỆN V̀ TIN VÀO NỘI DUNG CHỨA TRONG TuyenDungSinhVien.com HOẶC NỘI DUNG CHÚNG ĐỰNG TRONG PHẠM VI MỌI SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI HOẶC TỪ TuyenDungSinhVien.com. NỘI DUNG TRONG PHẠM VI TuyenDungSinhVien.com VÀ NỘI DUNG TRONG PHẠM VI CÁC SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ TuyenDungSinhVien.com CÓ THỂ CÓ LỖI KỸ THUẬT, CÁC LỖI KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC, HOẶC CÁC LỖI IN. CÁC THAY ĐỔI ĐƯỢC BỔ SUNG ĐỊNH KỲ VÀO NỘI DUNG TRONG ĐÂY, NHỮNG THAY ĐỔI NÀY SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRONG CÁC PHIÊN BẢN MỚI CỦA TuyenDungSinhVien.com VÀ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC BAO HÀM TRONG BẢN THOẢ THUẬN NÀY. TuyenDungSinhVien.com VÀ CÁC CỘNG TÁC VIÊN CÓ THỂ CÓ NHỮNG CẢI TIẾN VÀ/HOẶC CÁC THAY ĐỔI VỀ NỘI DUNG VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO.
BẠN ĐỒNG Ư VÀ THỪA NHẬN RƠ RÀNG RẰNG, TuyenDungSinhVien.com KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LƯ VỚI MỌI HÀNH VI NÓI XẤU, TẤN CÔNG, KHÔNG TRUNG THỰC HOẶC CẤC HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP KHÁC CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG BẤT KỲ. NẾU BẠN KHÔNG BẰNG L̉NG VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA TuyenDungSinhVien.com, HOẶC VỚI GIAO KÈO TRUY CẬP CỦA TuyenDungSinhVien.com, TOÀN BỘ HAY TỪNG PHẦN, TH̀ BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ THÔI KHÔNG SỬ DỤNG TuyenDungSinhVien.com NỮA.

6. Bồi thường
Bạn đồng ư trả tiền và miễn cho TuyenDungSinhVien.com, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lư của TuyenDungSinhVien.com khỏi các trách nhiệm pháp lư, khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lư cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tớiTuyenDungSinhVien.com hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ TuyenDungSinhVien.com, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên TuyenDungSinhVien.com.

7. Các vấn đề khác
Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa TuyenDungSinhVien.com và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. TuyenDungSinhVien.com có thể xét lại bản Thoả thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên TuyenDungSinhVien.com. Bạn đồng ư xem xét lại bản Thoả thuận này định kỳ để hiểu về những điều đă được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới TuyenDungSinhVien.com. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng TuyenDungSinhVien.com sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy. Các điều khoản của các mục 1.2, 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6 và 7 sẽ vẫn c̣n lại sau sự chấm dứt hoặc kết thúc bản Thoả thuận này. Nếu điều khoản bất kỳ của bản Thoả thuận này hoặc của mọi chính sách khác không có căn cứ hoặc không thể thực hiện được, th́ phần nội dung đó cần được hiểu, theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần c̣n lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu hiệu lực. Việc TuyenDungSinhVien.com không thể đ̣i hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của bản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ. Bản Thoả thuận này sẽ được quản lư theo các luật của bang hay tỉnh sở tại củaTuyenDungSinhVien.com trừ phi có sự mâu thuăn các quy tắc của các luật, và bạn và TuyenDungSinhVien.comđều phải phục tùng quyền thực thi pháp lư duy nhất của toà án tỉnh hay bang đó. Bản Thoả thuận này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhăn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhăn dịchvụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhăn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ TuyenDungSinhVien.com đều được thực hiện chặt chẽ để làm rơ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của TuyenDungSinhVien.com về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhăn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của TuyenDungSinhVien.com đối với người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhăn dịch vụ, hoặc liên kết đó.
      

cach mua bitcoin | cac san giao dich bitcoin uy tin | cac san giao dich tien ao lon nhat the gioi