Danh sch việc lm: Ph phng/Trưởng phng RSS

C 350 việc lm mới nhất được gửi đến thư mục ny trong vng 1800 ngy!

Tn Việc Lm M Số Việc Lm Nơi lm việc Ngy đăng tuyển
Trưởng phng nhn sự - M: TPNS-VBT
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
Cng ty GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Trưởng phng nhn sự - M: TPNS-VBT * Địa điểm: H Nội * Lương:...
136552 H Nội 13-03-2019
Cửa hng trưởng cho cng ty vng bạc M: CHT-VBT
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
Cng ty GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Cửa hng trưởng cho cng ty vng bạc – M: CHT-VBT * Địa điểm: H N...
134706 H Nội 28-01-2019
Ph phng kế ton M: PPKT-D
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Ph phng kế ton – M: PPKT-D * Lương: Từ 15 triệu * Địa điểm lm việc...
134703 Hưng Yn 28-01-2019
Trưởng phng nhn sự cho cng ty thu hồi nợ - M: TPNS-THN-HK
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Trưởng phng nhn sự cho cng ty thu hồi nợ - M: TPNS-THN-HK *Địa điểm: Ha...
134626 H Nội 25-01-2019
Trưởng phng Kinh doanh
Doanh nghiệp tuyển dụng: Cng ty Cổ phần Sevenhome_ Chi nhnh pha Nam
Hnh thức: Ton thời gian
Phối hợp v tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Cng ty. Đo tạo đội ngũ kinh doanh, hỗ trợ nhn vin kịp thời để đảm bảo hiệu quả...
134061 TP Hồ Ch Minh 12-01-2019
Kinh doanh
Doanh nghiệp tuyển dụng: Cng ty Đại Ốc Thắng Lợi
Hnh thức: Ton thời gian
⭐️ Bạn c muốn chứng tỏ khả năng kiếm tiền, ⭐️ Bạn c muốn lm việc trong một mi trường chuyn nghiệp, ⭐️ Bạn c muốn nguồn thu nhập khủng. ...
132899 Bnh Phước 27-12-2018
Production Manager (Textile)
Doanh nghiệp tuyển dụng: Cng Ty Chiến Lợc Nhn Lực_ HR Strategy
Hnh thức: Ton thời gian
Thn gởi cc Ứng Vin, Khch hng của HR Strategy l tập đon nước ngoi hoạt động sản xuất trong lĩnh vực dệt may, dệt sợi. Họ đang cần tuyển...
132754 Đồng Nai 24-12-2018
Cửa hng trưởng cho cng ty vng bạc M: CHT-VBT
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Cửa hng trưởng cho cng ty vng bạc – M: CHT-VBT * Địa điểm: H Nội *...
132607 H Nội 21-12-2018
Trưởng phng nhn sự cho cng ty thu hồi nợ - M: TPNS-THN-HK
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Trưởng phng nhn sự cho cng ty thu hồi nợ - M: TPNS-THN-HK *Địa điểm: Ha...
132418 H Nội 19-12-2018
Nhn Vin Chứng Từ Logistic
Doanh nghiệp tuyển dụng: SNS FOODS CO., LTD
Hnh thức: Ton thời gian
- Mở tờ khai hải quan, thanh l tờ khai. - Soạn cc chứng từ XNK: Tờ khai hải quan, C/O, H/C, Inv, P.List , Phyto - Chi tiết trao đổi tron...
132215 TP Hồ Ch Minh 15-12-2018      

cach mua bitcoin | cac san giao dich bitcoin uy tin | cac san giao dich tien ao lon nhat the gioi