Danh sách việc làm: Bắc Ninh RSS

Có 232 việc làm mới nhất được gửi đến thư mục này trong ṿng 1800 ngày!

Tên Việc Làm Mă Số Việc Làm Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
NHÂN VIÊN PCCC
Doanh nghiệp tuyển dụng: ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
H́nh thức: Toàn thời gian
Quản lư hệ thồng PCCC toàn nhà máy Thực hiện bảo tŕ, bảo dưỡng hệ thống PCCC
148519 Bắc Ninh 08-11-2019
NHÂN VIÊN AN TOÀN
Doanh nghiệp tuyển dụng: ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
H́nh thức: Toàn thời gian
Quản lư an toàn vệ sinh lao động Quản lư thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
148517 Bắc Ninh 08-11-2019
NHÂN VIÊN DATA
Doanh nghiệp tuyển dụng: ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
H́nh thức: Toàn thời gian
- Quản lư mọi hoạt động liên quan xuất nhập nguyên vật liệu cho sản xuất - Kiểm kê hàng hóa thường xuyên để đảm bảo số lượng thực tế và dữ liệu k...
148276 Bắc Ninh 01-11-2019
NHÂN VIÊN TIÊU CHUẨN
Doanh nghiệp tuyển dụng: ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
H́nh thức: Toàn thời gian
- Quản lư hệ thống tài liệu , tiêu chuẩn của các công đoạn thuộc bộ phận sản xuất - Hàng ngày kiểm tra các công đoạn có thực hiện đúng tiêu chuẩn...
148151 Bắc Ninh 29-10-2019
QUẢN LƯ SẢN XUẤT
Doanh nghiệp tuyển dụng: ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
H́nh thức: Toàn thời gian
- nhận kế hoạch sản xuất- sắp xếp nhân lực - xử lư những vấn đề phát sinh trên line
148148 Bắc Ninh 29-10-2019
NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH LỖI
Doanh nghiệp tuyển dụng: ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
H́nh thức: Toàn thời gian
- Thực hiện phân tích lỗi tren công đoạn trong nhà máy và lỗi khách hàng - Quản lư các thiết bị phân tích - Quản lư tài liệu tiêu chuẩn, hư...
148047 Bắc Ninh 26-10-2019
IT PHẦN CỨNG
Doanh nghiệp tuyển dụng: Công ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
H́nh thức: Toàn thời gian
- Kiểm tra hệ thống mạng, wifi, internet, CCTV; - Giải quyết các vấn đề phát sinh đối với hệ thống điện thoại, PBX, Broadcast, ERP/MES; - Theo ...
147427 Bắc Ninh 08-10-2019
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
Doanh nghiệp tuyển dụng: Công ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
H́nh thức: Toàn thời gian
. Phụ trách biên phiên dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại • Phiên dịch trong các cuộc họp nội bộ/ • Hỗ trợ các công việc khác theo ...
147207 Bắc Ninh 02-10-2019
NHÂN VIÊN AUDIT- TIÊU CHUẨN
Doanh nghiệp tuyển dụng: Công ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
H́nh thức: Toàn thời gian
- Quản lư hệ thống tài liệu , tiêu chuẩn của các công đoạn thuộc bộ phận sản xuất - Hàng ngày kiểm tra các công đoạn có thực hiện đúng ti...
147172 Bắc Ninh 02-10-2019
KỸ THUẬT PHÂN TÍCH
Doanh nghiệp tuyển dụng: Công ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
H́nh thức: Toàn thời gian
Mô tả chi tiết công việc - Tiến hành test đánh giá máy mới, nguyên vật liệu mới , model mới - Làm mẫu master sample , limit sample cho c...
147171 Bắc Ninh 02-10-2019      

cach mua bitcoin | cac san giao dich bitcoin uy tin | cac san giao dich tien ao lon nhat the gioi