Danh sách việc làm: Chứng khoán RSS

Có 175 việc làm mới nhất được gửi đến thư mục này trong ṿng 1800 ngày!

Tên Việc Làm Mă Số Việc Làm Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Nhân Viên Kinh Doanh
Doanh nghiệp tuyển dụng: TNHH INTEGARTE MEDIA
H́nh thức: Toàn thời gian
- Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu về dựa trên danh sách khách hàng có sẵn do công ty cung cấp. - Giải đáp thắc mắc từ khách hà...
151034 Đà Nẵng 06-02-2020
Nhân viên kinh doanh
Doanh nghiệp tuyển dụng: EXCALL MEDIA
H́nh thức: Toàn thời gian
- Chăm sóc khách hàng cũ và t́m kiếm khách hàng mới qua điện thoại. (telesales) - Báo cáo công việc thường xuyên cho Teamleader. - Làm việc...
151031 TP Hồ Chí Minh 06-02-2020
NHÂN VIÊN LỄ TÂN VĂN THƯ
Doanh nghiệp tuyển dụng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
H́nh thức: Toàn thời gian
- Tiếp đón và hướng dẫn khách, khách hàng đến làm việc và giao dịch tại Công ty. - Trực tổng đài điện thoại. - Nhận và chuyển công văn đi đ...
147148 TP Hồ Chí Minh 02-10-2019
NHÂN VIÊN LỄ TÂN VĂN THƯ
Doanh nghiệp tuyển dụng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
H́nh thức: Toàn thời gian
- Tiếp đón và hướng dẫn khách, khách hàng đến làm việc và giao dịch tại Công ty. - Trực tổng đài điện thoại. - Nhận và chuyển công văn đi đ...
147147 Hà Nội 02-10-2019
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Doanh nghiệp tuyển dụng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
H́nh thức: Toàn thời gian
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ các pḥng ban và thực hiện thanh toán các khoản chi phí nội bộ: chi phí hành chính, chi phí thanh toán với nhà cung...
147146 TP Hồ Chí Minh 02-10-2019
NHÂN VIÊN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Doanh nghiệp tuyển dụng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
H́nh thức: Toàn thời gian
- Tiếp nhận, theo dơi, hạch toán và xử lư các yêu cầu từ khách hàng bao gồm: nộp/rút/chuyển tiền, ứng trước tiền bán chứng khoán và các giao dịch t...
147145 TP Hồ Chí Minh 02-10-2019
NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Doanh nghiệp tuyển dụng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
H́nh thức: Toàn thời gian
- Tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu của khách hàng liên quan đến dịch vụ chứng khoán như: Mở tài khoản, thay đổi thông tin, lưu kư, đặt lệnh, giao...
147144 TP Hồ Chí Minh 02-10-2019
GIÁM ĐỐC KINH DOANH NGUỒN VỐN – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Doanh nghiệp tuyển dụng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
H́nh thức: Toàn thời gian
- Lập kế hoạch kinh doanh và phát triển khách hàng, tổ chức triển khai thực hiện để đạt mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh đă đề ra. - Xây dựng kế h...
147143 TP Hồ Chí Minh 02-10-2019
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN –CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Doanh nghiệp tuyển dụng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
H́nh thức: Toàn thời gian
- T́m kiếm, chăm sóc và phát triển khách hàng: Khách hàng giao dịch chứng khoán, khách hàng nguồn vốn của Tập đoàn. - Tư vấn, chăm sóc các khác...
147142 Hà Nội 02-10-2019
CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO – PH̉NG QUẢN TRỊ RỦI RO
Doanh nghiệp tuyển dụng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
H́nh thức: Toàn thời gian
- Quản lư các khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty; - Thực hiện cài đặt và kiểm soát các tham số sản phẩm theo nội dung được phê duyệt; ...
147141 TP Hồ Chí Minh 02-10-2019      

cach mua bitcoin | cac san giao dich bitcoin uy tin | cac san giao dich tien ao lon nhat the gioi