Danh sch việc lm: Ph Gim Đốc/Gim Đốc RSS

C 200 việc lm mới nhất được gửi đến thư mục ny trong vng 1800 ngy!

Tn Việc Lm M Số Việc Lm Nơi lm việc Ngy đăng tuyển
Sale Manager cho cng ty phn phối tn dược M: SM-VF
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Sale Manager cho cng ty phn phối tn dược – M: SM-VF * Lương: 50-200 tri...
135345 TP Hồ Ch Minh 19-02-2019
Trưởng ban php chế - M: TBPC-PĐ
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO INTERNATIONALhiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Trưởng ban php chế - M: TBPC-PĐ *Lương: Thỏa thuận *Địa ...
134772 H Nội 30-01-2019
Director of Marketing Code: MKT-D- K
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO is currently looking for qualified candidates for the position: Director of Marketing – Code: MKT-D- K * Location: Dong Da, Hanoi *...
134707 H Nội 28-01-2019
Director of 4 star hotel - Code: CEOH-N (Vietnamese or Expats)
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO is currently looking for qualified candidates for the position: Director of 4 star hotel - Code: CEOH-N (Vietnamese or Expats) * Locati...
134625 Nam Định 25-01-2019
Director of 4 star hotel - Code: CEOH-N (Vietnamese or Expats)
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO is currently looking for qualified candidates for the position: Director of 4 star hotel - Code: CEOH-N (Vietnamese or Expats) * Locati...
133320 Nam Định 02-01-2019
TUYỂN DỤNG GIM ĐỐC MIỀN
Doanh nghiệp tuyển dụng: CNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KH ĐẠI VIỆT
Hnh thức: Thời gian tự do
Điều hnh ton bộ hoạt động kinh doanh của nhn hng Sơn Đại Việt trong khu vực hoạt động. C t nhất 10 nhn sự Gim st bn hng cấp dư...
131425 Ton Quốc 28-11-2018
Gim đốc khch sạn 4 sao M: GĐKS-N
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Gim đốc khch sạn 4 sao – M: GĐKS-N * Địa điểm: Nam Định * Lương: Thỏ...
130896 Nam Định 21-11-2018
Gim đốc điều hnh cng ty hoạt động trong lĩnh vực thu hồi nợ M: CEO-THN-HK
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Gim đốc điều hnh cng ty hoạt động trong lĩnh vực thu hồi nợ – M: CEO-THN-H...
130650 H Nội 19-11-2018
gim đốc miền
Doanh nghiệp tuyển dụng: cng ty cổ phần Newton Quốc tế chi nhnh Hải Phng
Hnh thức: Ton thời gian
Điều hnh ton bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhn hng Sơn của Cng Ty . Triển khai trong khu vực được giao quản l. Tuyển dụng...
128291 Hải Phng 17-10-2018
Trưởng ban Php chế - MTD: TBPC-NG
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Trưởng ban Php chế - MTD: TBPC-NG * Mức lương: Thỏa thuận * Địa chỉ l...
128272 H Nội 17-10-2018



      

cach mua bitcoin | cac san giao dich bitcoin uy tin | cac san giao dich tien ao lon nhat the gioi