Danh sch việc lm: Ph Gim Đốc/Gim Đốc RSS

C 181 việc lm mới nhất được gửi đến thư mục ny trong vng 1800 ngy!

Tn Việc Lm M Số Việc Lm Nơi lm việc Ngy đăng tuyển
Ph tổng gim đốc phụ trch thi cng xy dựng - MTD: GĐTC-F
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang cần tm ứng vin đạt tiu chuẩn cho vị tr: Ph tổng gim đốc phụ trch thi cng xy dựng - MTD: GĐTC-F Lương thỏa thuận ...
126597 H Nội 21-08-2018
Gim đốc điều hnh nhn sơn
Doanh nghiệp tuyển dụng: Cng ty Cổ phần Viettin Group
Hnh thức: Ton thời gian
Điều hnh ton bộ hoạt động kinh doanh của nhn Sơn Yoda. Vận hnh kiểm sot hệ thống GĐKD, GĐM, GSBH trn khu vực Cc tỉnh Miền Bắc, Miền Trun...
126382 H Nội 16-08-2018
Gim đốc điều hnh cng ty xy lắp v xử l nước thải MTD: CEO-PD-SFC
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Gim đốc điều hnh cng ty xy lắp v xử l nước thải – MTD: CEO-PD-SFC * L...
126308 H Nội 15-08-2018
Gim đốc/Trưởng phng Digital Marketing - MTD: GĐMD-K
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Gim đốc/Trưởng phng Digital Marketing - MTD: GĐMD-K * Mức lương: Thỏa thu...
125856 H Nội 01-08-2018
Gim đốc điều hnh MTD: CEO-PD-SFC
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Gim đốc điều hnh – MTD: CEO-PD-SFC * Lương: Thỏa thuận * Địa điểm lm...
125780 H Nội 30-07-2018
Sales Director (Shipping Transport)
Doanh nghiệp tuyển dụng: Cng Ty Chiến Lược Nhn Lực_ HR Strategy
Hnh thức: Ton thời gian
Responsible for all Vietnam new customer acquisition (e-commerce sites not yet use company services): Organize sale team to acquire new cus...
124742 TP Hồ Ch Minh 06-07-2018
Trưởng ban php chế - MTD: TBPC-K
Doanh nghiệp tuyển dụng: Cng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v Thương Mại Nhiệt Đới GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Trưởng ban php chế - MTD: TBPC-K * Địa chỉ lm việc: Đống Đa, H Nội *...
123626 H Nội 12-06-2018
Gim Đốc Kinh doanh ASEAN - MTD: GĐKDA K
Doanh nghiệp tuyển dụng: Cng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v Thương Mại Nhiệt Đới GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Gim Đốc Kinh doanh ASEAN - MTD: GĐKDA – K * Địa chỉ lm việc: Đống Đa ...
123087 H Nội 04-06-2018
Chnh Văn phng Điều hnh - MTD-CVPĐH-G
Doanh nghiệp tuyển dụng: Cng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v Thương Mại Nhiệt Đới GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Chnh Văn phng Điều hnh - MTD-CVPĐH-G * Địa chỉ lm việc: Thanh Xun, H ...
123086 H Nội 04-06-2018
Gim Đốc Kinh doanh ASEAN - MTD: GĐKDA K
Doanh nghiệp tuyển dụng: Cng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v Thương Mại Nhiệt Đới GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Gim Đốc Kinh doanh ASEAN - MTD: GĐKDA – K * Địa chỉ lm việc: Đống Đa ...
122853 H Nội 01-06-2018      

cach mua bitcoin | cac san giao dich bitcoin uy tin | cac san giao dich tien ao lon nhat the gioi