Danh sch việc lm: Ph Gim Đốc/Gim Đốc RSS

C 196 việc lm mới nhất được gửi đến thư mục ny trong vng 1800 ngy!

Tn Việc Lm M Số Việc Lm Nơi lm việc Ngy đăng tuyển
Director of 4 star hotel - Code: CEOH-N (Vietnamese or Expats)
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO is currently looking for qualified candidates for the position: Director of 4 star hotel - Code: CEOH-N (Vietnamese or Expats) * Locati...
131525 Nam Định 30-11-2018
TUYỂN DỤNG GIM ĐỐC MIỀN
Doanh nghiệp tuyển dụng: CNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KH ĐẠI VIỆT
Hnh thức: Thời gian tự do
Điều hnh ton bộ hoạt động kinh doanh của nhn hng Sơn Đại Việt trong khu vực hoạt động. C t nhất 10 nhn sự Gim st bn hng cấp dư...
131425 Ton Quốc 28-11-2018
Gim đốc khch sạn 4 sao M: GĐKS-N
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Gim đốc khch sạn 4 sao – M: GĐKS-N * Địa điểm: Nam Định * Lương: Thỏ...
130896 Nam Định 21-11-2018
Gim đốc điều hnh cng ty hoạt động trong lĩnh vực thu hồi nợ M: CEO-THN-HK
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Gim đốc điều hnh cng ty hoạt động trong lĩnh vực thu hồi nợ – M: CEO-THN-H...
130650 H Nội 19-11-2018
gim đốc miền
Doanh nghiệp tuyển dụng: cng ty cổ phần Newton Quốc tế chi nhnh Hải Phng
Hnh thức: Ton thời gian
Điều hnh ton bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhn hng Sơn của Cng Ty . Triển khai trong khu vực được giao quản l. Tuyển dụng...
128291 Hải Phng 17-10-2018
Trưởng ban Php chế - MTD: TBPC-NG
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Trưởng ban Php chế - MTD: TBPC-NG * Mức lương: Thỏa thuận * Địa chỉ l...
128272 H Nội 17-10-2018
Gim Đốc Kinh Doanh thiết bị nh bếp - MTD: GDKDVMK
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Gim Đốc Kinh Doanh thiết bị nh bếp - MTD: GDKDVM–K * Địa chỉ lm việc: H...
128270 H Nội 17-10-2018
Gim đốc Nh my - MTD: GĐNM-VMG
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Gim đốc Nh my - MTD: GĐNM-VMG Địa điểm: Tại cng ty khch hng của GPO -...
128019 H Nội 08-10-2018
Gim đốc điều hnh cng ty xy lắp v xử l nước thải MTD: CEO-PD-SFC
Doanh nghiệp tuyển dụng: CNG TY TNHH TƯ VẤN, DỊCH VỤ V THƯƠNG MẠI NHIỆT ĐỚI GPO
Hnh thức: Ton thời gian
Chịu trch nhiệm điều hnh hoạt động chung của Cng ty; Chỉ đạo triển khai Gim st cc hoạt động xy lắp theo kế hoạch. Điều phối ...
127921 H Nội 04-10-2018
Gim đốc Nh my MTD: GĐNM-VM
Doanh nghiệp tuyển dụng: CNG TY TNHH TƯ VẤN, DỊCH VỤ V THƯƠNG MẠI NHIỆT ĐỚI GPO
Hnh thức: Ton thời gian
Chịu trch nhiệm trước Ban Gim đốc về mọi hoạt động của Nh my, đảm bảo hoạt động sản xuất đp ứng được đơn hng từ khối kinh doanh. Ch...
127920 H Nội 04-10-2018      

cach mua bitcoin | cac san giao dich bitcoin uy tin | cac san giao dich tien ao lon nhat the gioi