Danh sch việc lm: Ph Gim Đốc/Gim Đốc RSS

C 192 việc lm mới nhất được gửi đến thư mục ny trong vng 1800 ngy!

Tn Việc Lm M Số Việc Lm Nơi lm việc Ngy đăng tuyển
gim đốc miền
Doanh nghiệp tuyển dụng: cng ty cổ phần Newton Quốc tế chi nhnh Hải Phng
Hnh thức: Ton thời gian
Điều hnh ton bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhn hng Sơn của Cng Ty . Triển khai trong khu vực được giao quản l. Tuyển dụng...
128291 Hải Phng 17-10-2018
Trưởng ban Php chế - MTD: TBPC-NG
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Trưởng ban Php chế - MTD: TBPC-NG * Mức lương: Thỏa thuận * Địa chỉ l...
128272 H Nội 17-10-2018
Gim Đốc Kinh Doanh thiết bị nh bếp - MTD: GDKDVMK
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Gim Đốc Kinh Doanh thiết bị nh bếp - MTD: GDKDVM–K * Địa chỉ lm việc: H...
128270 H Nội 17-10-2018
Gim đốc Nh my - MTD: GĐNM-VMG
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Gim đốc Nh my - MTD: GĐNM-VMG Địa điểm: Tại cng ty khch hng của GPO -...
128019 H Nội 08-10-2018
Gim đốc điều hnh cng ty xy lắp v xử l nước thải MTD: CEO-PD-SFC
Doanh nghiệp tuyển dụng: CNG TY TNHH TƯ VẤN, DỊCH VỤ V THƯƠNG MẠI NHIỆT ĐỚI GPO
Hnh thức: Ton thời gian
Chịu trch nhiệm điều hnh hoạt động chung của Cng ty; Chỉ đạo triển khai Gim st cc hoạt động xy lắp theo kế hoạch. Điều phối ...
127921 H Nội 04-10-2018
Gim đốc Nh my MTD: GĐNM-VM
Doanh nghiệp tuyển dụng: CNG TY TNHH TƯ VẤN, DỊCH VỤ V THƯƠNG MẠI NHIỆT ĐỚI GPO
Hnh thức: Ton thời gian
Chịu trch nhiệm trước Ban Gim đốc về mọi hoạt động của Nh my, đảm bảo hoạt động sản xuất đp ứng được đơn hng từ khối kinh doanh. Ch...
127920 H Nội 04-10-2018
Gim đốc bn hng Mỹ phẩm Chu u - M: GĐBH - MPHQ
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Gim đốc bn hng Mỹ phẩm Chu u - M: GĐBH - MPHQ Ngnh Mỹ phẩm cho Chu...
127635 H Nội 24-09-2018
Chuyn vin phn tch ti chnh - M: CVPTTC-PDG
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Chuyn vin phn tch ti chnh - M: CVPTTC-PDG Lương: Thỏa thuận Địa ...
127596 H Nội 20-09-2018
Operation Manager cho chuỗi bệnh viện MTD: OM-BO
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Operation Manager cho chuỗi bệnh viện – MTD: OM-BO Lương từ 2500 - 3500$ ...
127484 H Nội 17-09-2018
Ph tổng gim đốc phụ trch kỹ thuật - MTD: PTGĐKT-F
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Ph tổng gim đốc phụ trch kỹ thuật - MTD: PTGĐKT-F Lương thỏa thuận Đ...
126790 H Nội 27-08-2018      

cach mua bitcoin | cac san giao dich bitcoin uy tin | cac san giao dich tien ao lon nhat the gioi