Danh sch việc lm: Ph phng/Trưởng phng RSS

C 108 việc lm mới nhất được gửi đến thư mục ny trong vng 1800 ngy!

Tn Việc Lm M Số Việc Lm Nơi lm việc Ngy đăng tuyển
Trưởng Phng Kinh Doanh (Tiếng Hoa)
Doanh nghiệp tuyển dụng: Mr. Sơn Nhn Sự
Hnh thức: Ton thời gian
- Quản l, điều hnh v pht triển hoạt động kinh doanh của cng ty Tham mưu v tư vấn cho Ban lnh đạo về chiến lược, kế hoạch v phương n hoạt...
161799 TP Hồ Ch Minh 07-04-2021
Trưởng Phng Kinh Doanh
Doanh nghiệp tuyển dụng: Cng Ty CP Đầu Tư V Pht Triển BĐS Thi Dương Việt Nam
Hnh thức: Ton thời gian
1. Quản l Phng kinh doanh - Đo tạo, huấn luyện nhn vin kinh doanh; - Lập v tổ chức thực hiện cc kế hoạch kinh doanh của phng nhằm đảm b...
161251 Đồng Nai 20-03-2021
Quản l thị trường
Doanh nghiệp tuyển dụng: Vũ Giang
Hnh thức: Ton thời gian
- Thống k, phn tch thị trường, nghin cứu, tham mưu, đề xuất chiến lược cạnh tranh, pht triển thị trường, lm bo co v đề xuất với cấp trn ...
159944 H Nội 21-01-2021
Trưởng phng Tuyển Dụng Đo tạo
Doanh nghiệp tuyển dụng: CNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ PMG
Hnh thức: Ton thời gian
- Hng năm ln kế hoạch Chiến lược nhn sự dựa vo Chiến lược Sản xuấ...
158735 TP Hồ Ch Minh 09-12-2020
Specialist doctor (Bc sỹ chuyn khoa 1) Code: SD-HH
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
Specialist doctor (Bc sỹ chuyn khoa 1) – Code: SD-HH *Salary: from $2.500 depending on level of experience * Experience: from 10 years in t...
158520 H Nội 03-12-2020
HR & General Affair Manager (Systems & Policy Manager)
Doanh nghiệp tuyển dụng: HR Strategy's client
Hnh thức: Ton thời gian
M TẢ CNG VIỆC Tham gia xy dựng cc tuyn bố về chnh sch chất lượng, an ton sức khỏe nghề nghiệp v mi trường. Tham mưu cho Ba...
158103 TP Hồ Ch Minh 18-11-2020
Trưởng/ph Phng kế ton kiểm ton - M: TPKTAC
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr: Trưởng/ph Phng kế ton kiểm ton - M: TPKT–AC * Mức lương: Thỏa thuận ...
157690 H Nội 03-11-2020
Trưởng phng dịch vụ nhn sự - Code: HRSM-GPO
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
Trưởng phng dịch vụ nhn sự - Code: HRSM-GPO * Working location: 62 Yen Phu, Ba Dinh, Hanoi * Package: Negotiable. * Priority: - ...
157161 H Nội 20-10-2020
Customer Service Manager Code: CSM-H
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
Customer Service Manager – Code: CSM-H *Work location: Cau Giay District, Hanoi *Experience: More than 5 years in management property area ...
157097 H Nội 19-10-2020
HR Supervisor/Manager Code: HRS-H
Doanh nghiệp tuyển dụng: C�ng ty TNHH Tư vấn, Dịch Vụ v� Thương Mại Nhiệt Đới � GPO
Hnh thức: Ton thời gian
HR Supervisor/Manager – Code: HRS-H *Work location: Cau Giay District, Hanoi *Experience: More than 5 years in human resource area. Preferred...
157096 H Nội 19-10-2020      

cach mua bitcoin | cac san giao dich bitcoin uy tin | cac san giao dich tien ao lon nhat the gioi